1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Ефективність нерекурсивних фільтрів передбачення для нестаціонарних випадкових процесів

Ефективність нерекурсивних фільтрів передбачення для нестаціонарних випадкових процесів

Ю.М. Корж, О.І. Тиртишніков, С.В. Сомов, П.Н. Гроза, О.В. Тесленко
Анотації на мовах:

У статі проведено оцінювання ефективність нерекурсивних цифрових фільтрів передбачення за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки в умовах нестаціонарних випадкових процесів. Показано, що в такому випадку точність оцінювання залежить від порядку фільтра і погіршуються із збільшенням швидкості зміни дисперсії процесу.
Ключові слова: цифровий фільтр, помилка передбачення, випадковий корельований процес