1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. АНАЛІЗ ПОТРЕБ В ІТ-СПЕЦІАЛІСТАХ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

АНАЛІЗ ПОТРЕБ В ІТ-СПЕЦІАЛІСТАХ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н.О. Бринза, А.А. Гаврилова
Анотації на мовах:

У статті проведено аналіз насиченості ринку України серед ІТ-спеціалістів: зіставились затребувані вакансії і відгуки на них протягом 3 років, враховувався досвід роботи претендентів (менше 1 року, від 1 до 3 років, від 3 до 5 років і більше 5 років) без поділу посад за цільовими групами. Аналіз проводився за основними ІТ-центрами України (Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ та Одеса). Вибрана показова динаміка потреби у фахівцях з України на прикладі м. Київ.
Ключові слова: ІТ, аутсорсинг, динаміка попиту, ринок праці, вакансія, відгук, здобувачі, претенденти