1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Адаптивне навчання, як один з перспективних напрямків у сучасній інформаційній навчальній системі

Адаптивне навчання, як один з перспективних напрямків у сучасній інформаційній навчальній системі

Ю.В. Бунтурі, О.В. Каніщева, М.А. Вовк, І.В. Лютенко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто адаптивну систему навчання як систему, яка здатна надати кожному студенту допомогу для досягнення оптимального рівня інтелектуального розвитку відповідно до його природних здібностей і нахилів. Розглянуто основні переваги адаптивної системи навчання із застосуванням інформаційних систем. Досліджено проблему адаптивного навчання в сучасних інформаційних навчальних системах. Визначено, що планування і організація навчального процесу, підбір типів завдань, рівнів їх складності, послідовності подачі матеріалу, проведення різних видів контролю, визначення критеріїв оцінки кожного виду завдання належать до методичних аспектів адаптивного навчання в інформаційних навчальних системах. До технічних аспектів належать: алгоритм, який пропонує перейти на новий рівень при правильному виконанні більшої частини завдань або повернутися на попередній рівень з урахуванням помилок, допущених при виконанні завдань; алгоритм формування ряду завдань відповідно до рівня знань студента; оцінювання навчальних досягнень студентів. Розглянуто приклади адаптивного навчання в інформаційних навчальних системах.
Ключові слова: адаптивне навчання; адаптивна технологія навчання; інформаційна система; дистанційні технології навчання