1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа

Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа

А.А. Засядько, С.С. Королюк
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). – С. 168-173.
УДК 519.6:330.43
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Робота присвячена дослідженню екстремуму функції для оптимізації роботи виробничого підприємства за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа. Отримана залежність максимального значення функції прибутку двохресурсного підприємства від показників цієї функції. Аналіз такої залежності дає можливість оцінити значення цих параметрів, при яких функція прибутку досягне максимуму. В роботі проведено моделювання показників двохфакторної моделі виробництва з метою отримання максимізації прибутку, на основі якого була проведена оцінка числових значень всіх параметрів, що входять в функцію прибутку двохресурсного підприємства. Були проведені дослідження чутливості функції прибутку на зміну параметрів, що розглядаються.


Ключові слова: виробнича функція Кобба-Дугласа, двохфакторна модель виробництва, економетрична модель, максимізація прибутку, чутливість
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Засядько А. А. Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа / А.А. Засядько, С.С. Королюк  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2(148). – С. 168-173. https://doi.org/10.30748/soi.2017.148.31.