1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Інформаційна технологія каскадування стратегічних показників ефективності до показників бюджетів підприємства

Інформаційна технологія каскадування стратегічних показників ефективності до показників бюджетів підприємства

В.В. Москаленко, Н.Г. Фонта, І. А. Миронюк
Анотації на мовах:

Розглянуто проблеми формування ієрархії ключових показників діяльності в рамках системи управління ефективністю підприємства. Запропоновано процес каскадування системи стратегічних показників ефективності до показників бюджетів за роками стратегічного періоду. Запропоновано інформаційну технологію формування ієрархії показників ефективності підприємства в тимчасовому аспекті. Ця технологія розглядається в рамках корпоративної інформаційної системи управління ефективністю підприємства. Розглянуто побудову EPM-системи з урахуванням каскадування.
Ключові слова: стратегічне планування, ключові показники ефективності, каскадування, бюджет, EPM-система, інтеграція даних