1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Характеристика екологічного ризику на основі узагальненої моделі процесних знань

Характеристика екологічного ризику на основі узагальненої моделі процесних знань

В.В. Ткаченко
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). – С. 200-205.
УДК 504.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті розглянуто питання комплексного оцінювання екологічного ризику забруднення атмосфери як задача прийняття рішень в умовах невизначеності та неповноти інформації. Запропоновано підхід до побудови узагальненої моделі управління екологічною безпекою на основі процесної моделі представлення знань та алгебро-предикатних структур для формалізації моделі. Запропонований підхід дозволяє виявляти неявні знання та адаптувати їх до вирішення нагальних задач управління. Розглянуто принципи побудови реляційної мета мережі накопичення знань. Наведено переваги моделі процес них знань для вирішення завдань управління екологічною безпекою.
Ключові слова: екологічна безпека, інформаційна система, процесні знання, модель, прийняття рішень, алгебра предикатів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ткаченко В.В. Характеристика екологічного ризику на основі узагальненої моделі процесних знань / В.В. Ткаченко  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2(148). – С. 200-205. https://doi.org/10.30748/soi.2017.148.37.