1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Вдосконалена імітаційна модель процесу технічного обслуговування і ремонту складного технічного об'єкта

Вдосконалена імітаційна модель процесу технічного обслуговування і ремонту складного технічного об'єкта

Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков
Анотації на мовах:

У статті запропоновано вдосконалену імітаційну модель процесу технічного обслуговування і ремонту складного технічного об'єкта. Модель призначена для прогнозування показників надійності і вартості експлуатації об'єкта з урахуванням проведення різних стратегій технічного обслуговування і планових ремонтів. На відміну від відомих, дана модель враховує ймовірність відмов програмного забезпечення, а також використовує більш широкий набір математичних моделей безвідмовності елементів об'єкта.
Ключові слова: технічне обслуговування, плановий ремонт, дифузні розподіли, імітаційна модель