1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Модель функціонування системи незалежних автортранспортних підрозділів внутрішньоміских пасажирських перевезень

Модель функціонування системи незалежних автортранспортних підрозділів внутрішньоміских пасажирських перевезень

О.І. Лисенко, М.О. Шенгелія
Анотації на мовах:

Досліджуються питання взаємодії незалежних центрів логістичної діяльності об'єднаних спільною метою функціонування в систему з обернено-пірамідальної структурою організації. Виходячи з принципу здійсненності мети в реальних умовах ринкової економіки, завдання моделюється безкоаліційної грою рівноправних осіб з постійною сумою і забороненими ситуаціями. Рішення гри за критерієм Неша зводиться до послідовного розгляду систем нелінійних алгебраїчних рівнянь з раціональними показниками та вибору серед можливо-реалізованих ситуацій рівноваги однієї, - що забезпечує найбільш ефективне виконання загальносистемного завдання.
Ключові слова: автотранспортне підрозділ, логістична діяльність, пасажироперевезення, обернено-пірамідальна структура, принцип здійсненності мети, безкоаліційна гра, ситуація рівноваги Неша