1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Управління інтенсивністю відмов додатно означених випадкових величин

Управління інтенсивністю відмов додатно означених випадкових величин

В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко
Анотації на мовах:

Запропоновано спосіб управління інтенсивністю відмов додатно означених випадкових величин з використанням функції еластичності по параметрах розподілу, визначених як функції, що виражені з використанням його числових характеристик. Для розподілів експоненціального типу, використаних в роботі, отримані оцінки параметрів методом моментів і методом максимуму правдоподібності. Для вирішення рівнянь методу максимуму правдоподібності використано метод Ньютона. Для використаних розподілів приведені вирази функції еластичності, що дозволяють управляти процесом отримання матеріалів із заданими властивостями.
Ключові слова: надійність, функції розподілу, еластичність, метод Ньютона, метод моментів, метод максимуму правдоподібності