1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Логіко-алгебраїчних підхід до побудови дерев рішень та операцій з ними

Логіко-алгебраїчних підхід до побудови дерев рішень та операцій з ними

Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова
Анотації на мовах:


Анотация: У цій статті запропоновано логіко-алгебраїчний підхід до вилучення логічних правил з баз даних за допомогою побудови дерев рішень. Проаналізовані основні етапи генерації правила. Запропонований підхід дозволяє працювати з базами даних і базами знань у вигляді логічних рівнянь. Розглянуто операцію квантор існування в якості основної операції з вилучення нецільової змінної.


Ключові слова: дерева рішень, CART-алгоритм, ID3-алгоритм, інформаційна ентропія, індекс Gain