1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(24)'2010
  5. О методології оцінки впливу складності структури військово-технічних систем на бойовий потенціал військових формувань

О методології оцінки впливу складності структури військово-технічних систем на бойовий потенціал військових формувань

А.Б.Скорик, І.Г. Кіріллов, Х.А. Турсунходжаєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються військові формування як складні організаційно-технічні системи військового призначення, що мають внутрішні ресурси. Робиться припущення про S-образний характер функції, що відображає залежність бойового потенціалу ВФ від ускладнення організаційної структури системи. На прикладі моделі стрілецького полку демонструється зміна емерджентних властивостей системи, що забезпечують зростання бойового потенціалу при ускладненні її організаційної структури.


Ключові слова: бойовий потенціал, ефективність, система зброї, система озброєння угрупування військ, інтеграційні властивості, організаційна структура