1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Побудова інтелектуальних прогнозуючих систем керування нелінійними технологічними процесами

Побудова інтелектуальних прогнозуючих систем керування нелінійними технологічними процесами

І.Г. Гуліна, А.А. Мартиненко, О.О. Гулін
Анотації на мовах:

Виконано аналіз і обґрунтування методології побудови алгоритмів оцінки, ідентифікації, синтезу оптимального керування і адаптації для створення високоефективних систем автоматичного керування нелінійними технологічними процесами з інтелектуальним прогнозуванням.
Ключові слова: система керування, адаптація, ідентифікація, інтелектуальні прогнозучі моделі, нелінійний технологічний проц