1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОЗИМЕТРІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РАДІОАКТИВНО ЗАРАЖЕНІЙ ЛОКАЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯРАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОЗИМЕТРІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РАДІОАКТИВНО ЗАРАЖЕНІЙ ЛОКАЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯРАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

І.Ю. Чернявський, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, І.В. Пудло
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано підхід для оцінки середнього значення коефіцієнта якості гамма-випромінювання, оснований на методі послаблення енергії гамма-випромінювання, який дозволяє врахувати вплив низькоенергетичного випромінювання на рівень біологічних наслідків живих організмів. Запропонований підхід використано при розвитку науковотехнічних основ створення радіаційного моніторингу – складової комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, ядерний вибух, аварія на атомній електростанції, дозиметрія іонізуючих випромінювань, радіоактивно заражена місцевість, низькоенергетичне гамма-випромінювання, середній коефіцієнт якості випромінювання, біологічний ефект, комплексна система моніторингу надзвичайних ситуацій