1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. МАТРИЦІ МОЖЛИВИХ СТАНІВ АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ У СИСТЕМІ ЗАПУСКУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА

МАТРИЦІ МОЖЛИВИХ СТАНІВ АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ У СИСТЕМІ ЗАПУСКУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА

В.Г. Башинський, О.І. Денисов, О.О. Бурсала, О Л. Шаповалов
Анотації на мовах:

Для відомих методів регулювання вихідної напруги АІН (по тривалості, імпульсної і широтно-імпульсної модуляції за синусоїдальним законом) отримані матриці можливих станів, що містять закономірності зміни величин амплітуд функцією ряду Уолша-Фур'є. Отриманий результат дозволяє уявити АІН ланкою замкнутої системи з урахуванням дискретної нелінійності в широкому діапазоні регулювання.
Ключові слова: функції Уолша, матриця можливих станів, автономний інвертор напруги, ланка системи регулю- вання, система запуску ГТД