1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Тенденції розвитку методів завадостійкого кодування інформації у телекомунікаціях

Тенденції розвитку методів завадостійкого кодування інформації у телекомунікаціях

М.А. Штомпель
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості побудови телекомунікаційної інфраструктури при переході до інформаційного суспільства. Представлені напрями розвитку та класифікація методів завадостійкого кодування інформації, що застосовуються у сучасних телекомунікаційних технологіях.
Ключові слова: телекомунікації, завадостійкі коди, кодування, декодування