1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Один з методів оцінювання періодичної складової будь-якої форми випадкового процесу при довільній реалізації вимірюваного параметру

Один з методів оцінювання періодичної складової будь-якої форми випадкового процесу при довільній реалізації вимірюваного параметру

Г.В. Іванець
Анотації на мовах:

В статті розглядається метод оцінки періоду періодичної складової любої форми випадкового процесу при довільній довжині реалізації вимірюваного параметру.
Ключові слова: метод найбільшої правдоподібності, функція правдоподібності, логарифм відношення правдоподібності, періодична складова,випадкова складова, 2 розподіл