1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Шляхи побудови квазіоптимальних алгоритмів супроводу траєкторій повітряних об'єктів з урахуванням їх можливого нерозрізняння

Шляхи побудови квазіоптимальних алгоритмів супроводу траєкторій повітряних об'єктів з урахуванням їх можливого нерозрізняння

Ю.О. Данілов, Д.М. Обідін, О.О. Тімочко, П.Г. Бердник
Анотації на мовах:

Синтезований оптимальний алгоритм супроводу траєкторій повітряних об'єктів в умовах щільних потоків повітряних об'єктів. Для цього запропоновано скорочення кількості гіпотез сумісного ототожнення відміток, що висуваються і оброблюються. Розроблені вирішальні правила для квазіоптимальних алгоритмів супроводу траєкторій повітряних об'єктів. При цьому враховані можливе нерозрізняння для одно- та багатогіпотезної моделей траєкторії руху повітряних об'єктів.
Ключові слова: щільність повітряних об'єктів, маневр, інформаційне забезпечення, траєкторії повітряних об'єктів, обробка радіолокаційної інформації