1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Моделювання процесу зношування металів незакріпленим абразивом

Моделювання процесу зношування металів незакріпленим абразивом

О.А. Вишневський, О.С. Давидов
Анотації на мовах:

Змодельований процес зношування циліндричних зразків, що виконують обертальні рухи навколо спільної осі в абразивній суміші. Розроблена методика визначення основних величин, що приймають участь в процесі абразивного зношування.
Ключові слова: тертя, тиск, твердість, лінійний знос, математична модель