1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Резонансні коливання підресореної частини спеціалізованих напівпричепів із модернізованою системою їх зчеплення з тягачем

Резонансні коливання підресореної частини спеціалізованих напівпричепів із модернізованою системою їх зчеплення з тягачем

А.А. Звонко, М.Б. Сокіл, Р.А. Нанівський, А.О. Дзюба
УДК 629.01
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У системі тягач – напівпричіп запропоновано використання модернізованої системи зчеплення, яка характеризується моментом стабілізації. Основне його призначення – зменшити амплітуду поперечнокутових коливань напівпричепа. Одночасно він призводить до того, що частота власних коливань підресореної частини напівпричепа зростає. До того ж, остання, залежить від амплітуди коливань, адже момент стабілізації описується нелінійною функцією деформації пружних елементів. Показано, що власна частота поперечно – кутових коливань підресореної частини напівпричепа у випадку прогресивного закону зміни вказаного моменту є більшою для більших значень амплітуди поперечно-кутових коливань і навпаки – для регресивного закону його зміни. Що стосується найбільш небезпечного випадку експлуатації системи тягачнапівпричіп – резонансного то: амплітуда входження у резонанс для прогресивного закону зміни моменту стабілізації для більших швидкостей руху є менша, а для регресивного закону його зміни – більшою; для більш жорстких характеристик моменту стабілізації амплітуда проходження резонансу є менша.


Ключові слова: напівпричіп, підресорена частина, резонанс, модернізована система з’єднання, стійкість руху
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Звонко А.А., Сокіл М.Б., Нанівський Р.А., Дзюба А.О. Резонансні коливання підресореної частини спеціалізованих напівпричепів із модернізованою системою їх зчеплення з тягачем. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 1(50). С. 68-73.