1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Друга основна задача теорії пружності в просторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами

Друга основна задача теорії пружності в просторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами

В.Ю. Мірошніков
УДК 539.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статі приведено рішення тривимірної задачі теорії пружності, коли на межах паралельних циліндричних порожнинах в пружному просторі задані переміщення. Рішення отримано узагальненим методом Фур’є стосовно системи рівнянь Ламе в циліндричних координатах, пов’язаних з циліндрами. Нескінчені системи лінійних алгебраїчних рівнянь, к котрим зведена проблема, вирішуються методом усічення. В результаті були знайдені переміщення, а потім напруження в пружному тілі. Числові результати приведені для случаю двох циліндрів.


Ключові слова: циліндричні порожнини в просторі, рівняння Ламе, узагальнений метод Фур’є
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мірошніков В.Ю. Друга основна задача теорії пружності в просторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 1(50). С. 92-96.