1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Формування вимог до засобів вимірювань діагностичних параметрів апаратної зв'язку під час технічного обслуговування та поточний ремонт

Формування вимог до засобів вимірювань діагностичних параметрів апаратної зв'язку під час технічного обслуговування та поточний ремонт

Л.М. Сакович, П Л. Аркушенко, О.В. Ходич
Анотації на мовах:

У статті розглянуті можливі види взаємодії групи фахівців під час технічного обслуговування і поточного ремонту апаратних зв'язку. Вперше отримані функціональні залежності середнього часу оцінки технічного стану апаратних зв'язку та кількісної оцінки діагностичних помилок, а також запропоновані блок-схеми алгоритмів знаходження мінімально необхідного значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки.
Ключові слова: апаратна зв'язку, технічна діагностика, дефект, поточний ремонт, засоби вимірювальної техніки, метрологічні характеристики