1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(50)'2017
  5. Застосування відходів АГДС обробки елементів авіаційної техніки в процесах очищення гальванічних стоків авіапідприємств

Застосування відходів АГДС обробки елементів авіаційної техніки в процесах очищення гальванічних стоків авіапідприємств

О.Л. Матвєєва, Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський
Тематика статті: Екологічні питання
УДК 628.16.065.2(045)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: За результатами експериментальних досліджень наведено фізико-хімічні параметри адсорбції іонів хрому та нікелю з гальванічних стоків авіапідприємств на глині спонділовій зеленій (ГСЗ) та суглинку темно-бурому (СТБ), що є виробничими відходами аерозольного газодинамічного суспензійного (АГДС) очищення поверхонь металевих деталей авіаційної техніки. Наведено результати оцінки токсичності очищеної стічної води на основі біотестування. Обґрунтовано вибір екологічно безпечного способу утилізації відпрацьованих сорбентів.


Ключові слова: стічні води авіапідприємств, адсорбція, важкі метали, біотестування, утилізація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Матвєєва О.Л., Бовсуновський Є.О., Рябчевський О.В. Застосування відходів АГДС обробки елементів авіаційної техніки в процесах очищення гальванічних стоків авіапідприємств. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 1(50). С. 128-132.