1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(27)'2017
  5. Особливості вибору матеріалів магнітних систем електродвигунів для авіації

Особливості вибору матеріалів магнітних систем електродвигунів для авіації

В.В. Шевченко, В.П. Шайда, Є.С. Зубань
Анотації на мовах:

У роботі проведено порівняльний аналіз різних сталей і технологій виготовлення магнітопроводів електродвигунів авіаційних агрегатів. Рекомендації по вибору марки сталей для осердь розроблено на підставі випробувань на створеному експериментальному стенді.
Ключові слова: авіаційний двигун; масогабаритні показники; надійність; технологія виготовлення; залізо-кобальтова сталь, залізо-нікелева сталь, магнітна проникність, індукція насичення, магнітні втрати