1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань

Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань

І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов, О. В. Минько
УДК 355.351
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Проведено порівняння вітчизняної термінології у сфері логістичного забезпечення військових форму-вань в контексті її відповідності стандартам НАТО. Наведено зміст поняття "Joint Logistics" ("Об’єднана логістика") як функції забезпечення бойових дій на оперативному та на тактичному рівнях у доктриналь-них документах країн-членів НАТО. Зроблено висновок про принципіальну необхідність інтегрування сил та засобів логістики суб’єктів сектору безпеки і оборони в інтересах дій об’єднаних (міжвідомчих) угруповань військ (сил) під час реагування на наявні та потенційні загрози.
Ключові слова: логістичне (тилове, технічне, матеріально-технічне) забезпечення, об’єднана логістика
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ролін І. Ф. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов, О. В. Минько  // Системи озброєння і військова техніка. — 2017. — № 1. — С. 61-64.