1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору

Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору

І. Г. Дзеверін, О. О. Журавльов, О. В. Коломійцев, С. В. Орлов
УДК 621.396.67
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розроблена процедура оцінки значень коефіцієнта сили лобового опору снаряда по моделі тангенціального прискорення його центру мас. Необхідні для цього швидкість і прискорення обчислюються диференціюванням функцій, отриманих методом інтерполяції координат центру мас поліномами віртуальних систем координат. Це дозволяє при подальшому диференціюванні цих функцій уникнути ефекту «розбовтування», розриву похідних в точках стикування поліномів і збільшити точність оцінки шуканої величини.
Ключові слова: балістичні розрахунки, коефіцієнт сили лобового опору, інтерполяція, поліном, віртуальна система координат
Бібліографічний опис для цитування:
Дзеверін І. Г. Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору / І. Г. Дзеверін, О. О. Журавльов, О. В. Коломійцев, С. В. Орлов  // Системи озброєння і військова техніка. — 2017. — № 1. — С. 105-110.