1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. Оцінка ефективності функціонування системи виявлення та оцінки обстановки в умовах впливу радіаційного фактору воєнного характеру

Оцінка ефективності функціонування системи виявлення та оцінки обстановки в умовах впливу радіаційного фактору воєнного характеру

І.Ю. Чернявський, С.А. Писарєв, В.Б. Матикін
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена питанням моделювання та оцінки достовірності вірного функціонування системи виявлення та оцінки обстановки в умовах впливу радіаційного фактору воєнного характеру. Аналізується критерії оцінки важкості радіаційного ураження населення, повнота та якість медичного сортування постраждалих в умовах невизначеності характеру та особливостей впливу гамма-нейтронного випромінювання проникаючої радіації. Показано, що наявність реєстратору параметрів середи дозволяє підтримувати достовірність вірного функціонування системи виявлення та оцінки обстановки у заданих межах.


Ключові слова: радіаційний фактор, реєстратор параметрів середи, достовірність вірного функціонування