1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності

Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності

В. М. Більчук, І. Г. Дзеверін, О. В. Воробйов, О. О. Хмелевська
Системи обробки інформації. — 2017. — № 4(150). — С. 39-44.
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Пропонується методика формалізованого опису «сил впливу» факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності, в основу розробки якої покладені: декомпозиція проблемного завдання в ієрархію; формування підмножин визначення нечітких змінних введеної до розгляду у відповідності до фактора лінгвістичної змінної за якісною шкалою; формування шкал функцій належності за бальною шкалою відношень їх значень для нечітких змінних як значень лінгвістичної змінної.
Ключові слова: фактор, лінгвістична змінна, нечітка змінна, функція належності, нестохастична невизначеність
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В. М. Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності / В. М. Більчук, І. Г. Дзеверін, О. В. Воробйов, О. О. Хмелевська  // Системи обробки інформації. — 2017. — № 4. — С. 39-44.