1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Дослідження можливостей компонентного підходу при розробці веб-сайтів

Дослідження можливостей компонентного підходу при розробці веб-сайтів

І.М. Єгорова, А.Ю. Худолей
Анотації на мовах:

У статті проведено дослідження веб-компонентів, заснованих на незалежних стандартах Custom Elements, Shadow DOM, HTML Templates та HTML Imports. Вони можуть бути використані як самостійні одиниці або у сукупності із іншими стандартами. Проведено аналіз актуальних проблем та шляхи їх вирішення за допомогою вебкомпонентів. Надані рекомендації щодо використання кожного із стандартів та компонентного підходу в цілому під час розробки веб-сайтів.
Ключові слова: Custom Elements, Shadow DOM, HTML Templates і HTML Imports