1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Визначення рівня конкурентоздатності молодіжних щоденників

Визначення рівня конкурентоздатності молодіжних щоденників

К.С. Мороз, І.Б. Чеботарьова
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто особливості визначення рівня конкурентоздатності поліграфічної продукції на прикладі ділових щоденників. Обрано базу порівняння й визначені конкурентні переваги певного товару – ділового щоденника «Мир ПАНДИ» у ряді аналогічних на ринку молодіжних щоденників. Визначено значимість обраних факторів конкурентоздатності за допомогою методу аналізу ієрархій Сааті. Розглянуто особливість оцінки конкурентоздатності щоденника графічним способом за допомогою методу параметричних багатокутників.
Ключові слова: конкурентоздатність товару, діловий щоденник, експертне опитування, фактори конкурентоздатності