1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Обробка бізнес-інформації на основі алгебро-логічних моделей

Обробка бізнес-інформації на основі алгебро-логічних моделей

О.Ю. Чередніченко, Ю.М. Гонтар, А.В. Василенко, О.М. Матвєєв
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання обробки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Представлені алгебро-логічні моделі, які дозволяють обробляти неоднорідну інформацію, отриману з різних джерел. У практичному прикладі представлена еталонна модель обробки ділової інформації, отриманої зі сховищ підприємства, на етапі розробки плану проекту. Відповідність артефакта вимогам здійснюється за допомогою компараторної ідентифікації.
Ключові слова: обробка бізнес-інформації, модель, прийняття рішень, алгебра предикатів, компараторна ідентифікація