1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Система діагностики гестозу з урахуванням дослідження гемодинаміки в перинатальний період

Система діагностики гестозу з урахуванням дослідження гемодинаміки в перинатальний період

М.П. Мустецов, С.О. Баган
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано використовування нейромережевих технологій для підвищення ефективності діагностики гестозу вагітних. Запропоновано підхід до оптимізації діагностики гестозу на основі вимірювання основних показників гемодинаміки, який дозволяє об'єктивно оцінити стан пацієнта та оцінювати ефективність терапевтичних впливів. Система діагностики на базі нейронної мережі дозволяє встановити тип гемодинаміки, а також здійснювати контроль центральної гемодинаміки вагітних, стан яких ускладнюється серцево-судинними захворюваннями. Ефективність запропонованого підходу діагностики гестозу підтверджено порівнянням з реальними результатами обстеження та лікування вагітних в умовах лікувального закладу.
Ключові слова: вагітність, система серцево-судинна, гестоз, параметри гемодинамічні, мережі нейронні