1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Функціональна модель інформаційної системи визначення термінальної стадії катастрофічної втрати стабільності біологічною системою

Функціональна модель інформаційної системи визначення термінальної стадії катастрофічної втрати стабільності біологічною системою

А.І. Печерська, О.В. Висоцька, І.В. Новікова, А.О. Пойменова
Анотації на мовах:

У статті розглянуто проблему автоматизації прийняття рішень процесу визначення термінальної стадії катастрофічної втрати стабільності живих організмів. Для вирішення цієї проблеми обґрунтовано необхідність розробки інформаційної системи. В роботі запропоновано її функціональну модель. Отримані результати показують структурований опис процесів для інформаційної системи визначення термінальної стадії катастрофічної втрати стабільності. Використання отриманих результатів може бути корисним для діагностики процесу порушення стабільності на різних рівнях організації живої матерії - від клітини до біо- і навіть ноосфери, включаючи діагностику процесу невиношування вагітності.
Ключові слова: бізнес-процес, діагностика, інформаційна система, модель, термінальна стадія