Показники військово-економічного аналізу та методи їх оцінки

В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник, А.Ф. Раскошний
УДК 623.546
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті статистичні методи прогнозування та прогнозування економічних показників на основі середньої. Розглянута можливість використання статистичних методів прогнозування в військовій справі під час планування потреби в коштах, перевірці обґрунтованості розрахунків постачальних служб, оцінці вартісних показників елементів військової техніки за їх тактико-технічними характеристиками.


Ключові слова: показник, фактор, помилка прогнозування, дисперсія, довірча ймовірність, рівняння регресії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є., Раскошний А.Ф. Показники військово-економічного аналізу та методи їх оцінки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 46-50.