1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування

Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування

О. М. Семененко, О. Г. Водчиць, Л. М. Семененко, Р. В. Бойко, Д. В. Башинський, Г. Г. Зубрицька
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Аналіз стану виконання програм та планів розвитку Збройних Сил (ЗС) України свідчить про значні відхилення запланованих результатів їх реалізації від фактичних. Шляхом вирішення цієї проблеми є створення системи моніторингу виконання програм та планів розвитку ЗС України, що , у свою чергу, вимагає розроблення єдиного, загально прийнятого підходу до проведення воєнно-економічного оцінювання. У статті запропоновано метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням показників ступеня виконання заходів програм та повноти і своєчасності їх фінансування. Запропонований метод надає можливість розробки рекомендації щодо обґрунтованого коригування показників та змісту програм на наступний звітний або плановий період, а також порядку розподілу фінансових ресурсів.
Ключові слова: планування, метод, ефективність, показник, витрати, час
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О. М. Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування / О. М. Семененко, О. Г. Водчиць, Л. М. Семененко, Р. В. Бойко, Д. В. Башинський, Г. Г. Зубрицька  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2017. — № 2. — С. 51-58.