1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій

Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій

С.Ю. Стасєв
УДК 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються існуючі технології обробки видових зображень в сучасних бортових засобах телекомунікацій. Вказується на наявність протиріччя між необхідністю зменшувати інформаційну інтенсивність для сильнонасичених фрагментів та підтримки відповідності відновлених фрагментів вихідному аерофотознімку. Описуються характеристики компонент трасформанти для ділянок зображення з різною структурною складністю. Обґрунтовується застосування розділової стратегії нормування з урахуванням структурної складності аерофотознімків. Пропонується проводити квантування опису трансформанти сегменту аерофотознімка по відношенню значення елементу вектору основи до деякого порогового значення. Обґрунтовується скорочення комбінаторної надмірності в результаті застосування подання масиву верхнього квантованого рівня в роздільному просторі.


Ключові слова: зображення, аерофотознімок, трансформанта, надмірність, кодування, квантування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Стасєв С.Ю. Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 137-141.