1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Термодинамічні умови досягнення аномально низького тертя та зношування в трибології

Термодинамічні умови досягнення аномально низького тертя та зношування в трибології

О.М. Трошін
Анотації на мовах:

У статті наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень аномально низького тертя з позиції термодинаміки нерівноважних процесів, що виникають в умовах пружної взаємодії мікрорельєфу елементів трибосистем.
Ключові слова: аномально низьке тертя та зношування, «від’ємне» тертя, трибосистема, ентропійний насос, молекулярно-механічна і хвильова складові сили тертя