Розробка конструкції ольфактометричної насадки

Я.В. Носова, О.Г. Аврунін, В.В.Семенець
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується конструкція ольфактометричної насадки на риноманометр типу ТНДА-ПРХ для проведення оцінки ступеня порушення нюху, за допомогою якої буде можливо проведення тестування респіраторно-нюхових порушень на доказовому рівні за рахунок кількісного визначення аеродинамічних характеристик носового дихання.


Ключові слова: нюх, риноманометр, ольфактометрія, одорант, тестування респіраторне