1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами

Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами

А.В. Писарєв, І.О. Радченко, С.А. Тузіков, С.А. Писарєв, А.Ф. Лазутський
УДК 699.85:351.862
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даній статті розглянута методика оцінки ступеня і повноти дезактивації при виникненні радіоактивного забруднення з врахуванням значної більшості факторів, що впливають на ступінь радіоактивного зараження.


Ключові слова: ефективність, дезактивація, диспергування, радіоактивне забруднення, радіонукліди, коефіцієнт дезактивації
Бібліографічний опис для цитування:
Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами / А.В. Писарєв, І.О. Радченко, С.А. Тузіков, С.А. Писарєв, А.Ф. Лазутський  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 2(51). – С. 170-174.