1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами

Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами

А. В. Писарєв , І. О. Радченко , С. А. Тузіков , С. А. Писарєв , А. Ф. Лазутський
УДК 699.85:351.862
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В даній статті розглянута методика оцінки ступеня і повноти дезактивації при виникненні радіоактивного забруднення з врахуванням значної більшості факторів, що впливають на ступінь радіоактивного зараження.
Ключові слова: ефективність, дезактивація, диспергування, радіоактивне забруднення, радіонукліди, коефіцієнт дезактивації
Бібліографічний опис для цитування:
Писарєв А. В. Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами / А. В. Писарєв , І. О. Радченко , С. А. Тузіков , С. А. Писарєв , А. Ф. Лазутський  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2017. — № 2. — С. 170-174.