1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Шлаколужні в’яжучи на основі шлаків дезінтеграторного помолу

Шлаколужні в’яжучи на основі шлаків дезінтеграторного помолу

I.Е. Казімагомедов, О.В. Рачковський, Ф.I. Казімагомедов
Анотації на мовах:

Розглядається питання можливості використання техногенних продуктів (гранульованих шлаків) промисловості дезінтеграторного помелу як сировини для виготовлення в’яжучих речовин.
Ключові слова: шлаколужне в’яжуче, дезінтеграторна обробка, наповнювач, доменний гранульований шлак, утилізація відходів