1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

О. М. Семененко , Р. О. Пекуляк , С. С. Масловський , Р. В. Бойко , О. О. Нечитайло
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті наведено погляди авторів щодо основних, сучасних, практичних особливостей побудови методології воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів програм і планів розвитку Збройних Сил України.
Ключові слова: програма розвитку, витрати, воєнно-економічне обґрунтування
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О. М. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України / О. М. Семененко , Р. О. Пекуляк , С. С. Масловський , Р. В. Бойко , О. О. Нечитайло  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2017. — № 3. — С. 18-25.