1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

О.М. Семененко, Р.О. Пекуляк, С.С. Масловський, Р.В. Бойко, О.О. Нечитайло
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведено погляди авторів щодо основних, сучасних, практичних особливостей побудови методології воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів програм і планів розвитку Збройних Сил України.


Ключові слова: програма розвитку, витрати, воєнно-економічне обґрунтування
Бібліографічний опис для цитування:
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України / О.М. Семененко, Р.О. Пекуляк, С.С. Масловський, Р.В. Бойко, О.О. Нечитайло  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 3(52). – С. 18-25.