1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Аналіз рефлексивного управління в радіоелектронних інформаційних системах

Аналіз рефлексивного управління в радіоелектронних інформаційних системах

І.В. Баришев, А.О. Дахно
Анотації на мовах:

В останні роки при плануванні прийняття рішень особливу увагу як теоретиків, так і практиків отримують засоби інформаційного та рефлексивного управління. Під рефлексією розуміють здатність суб'єкта займати позицію спостерігача по відношенню до своїх думок, почуттів і поведінки. На сучасному етапі практичне використання рефлексивного управління випереджає теоретичні дослідження в цій галузі. Тому загальна проблема розробки науковометодичних основ рефлексивного управління з урахуванням протидії деструктивному тиску і активного впливу на інші суб'єкти соціально-економічних систем набуває як наукову, так і практичну значимість. Актуальною проблемою досліджень рефлексивних процесів є отримання реальних моделей, необхідних для реалізації методів рефлексивного управління при інформаційній взаємодії суб'єктів. Мета статті - визначення моделей рефлексивної поведінки.
Ключові слова: рефлексія, рефлексивне управління, ранг рефлексії, модель рефлексії першого порядку, структура радіолокаційного конфлікту, критерії оптимальності