1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Узагальнена метрика в задачі аналізу багатовимірних даних з різнотипними ознаками

Узагальнена метрика в задачі аналізу багатовимірних даних з різнотипними ознаками

Є.В. Бодянський, В.М.Струков, Д.Ю. Узлов
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена задачі оцінки близькості багатовимірних об'єктів, ознаки яких вимірюються в різних шкалах, а оброблювані дані мають велику розмірність і містять специфічні текстові поля і прогалини. До даних з такими специфічними особливостями неможливо безпосередньо застосовувати класичні алгоритми кластеризації та класифікації. Запропоновано узагальнену метрику в багатовимірному просторі таких об'єктів, яка дозволяє будувати алгоритми кластеризації, класифікації та асоціації, засновані на ній, з використанням класичних методів.


Ключові слова: багатовимірні об’єкти, кластеризація, класифікація, шкала вимірів, кількісна метрика, категоріальна метрика, рангова метрика, текстова метрика