1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Вплив зовнішніх чінників на просадку пружин підвіски транспортного засобу

Вплив зовнішніх чінників на просадку пружин підвіски транспортного засобу

О.О. Фененко, М.А. Оксентюк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розкриті зміни фізико-механічних властивостей пружини підвіски транспортного середовища з конструкційного матеріалу (сталь 60С2А) під впливом зовнішніх факторів. Отримано рівняння розрахунку залежності осідання пружини і сили пружини а також побудовані площі зміни їх значень від діаметра дроту витка пружини, жорсткості витка, жорсткості пружини.


Ключові слова: фізико-механічні характеристики конструкційного матеріалу, просадка пружини, жорсткість пружини, сила пружини