1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(53)'2017
  5. Метод синтезу оптимальної структури процедури контролю технічного стану складних систем і комплексів

Метод синтезу оптимальної структури процедури контролю технічного стану складних систем і комплексів

С.В. Герасимов, О.І. Тимочко, С.І. Хмелевський
Анотації на мовах:

Розроблений метод синтезу оптимальної структури процедури контролю технічного стану складних систем і комплексів, який дозволяє отримати оптимальну номенклатуру параметрів контролю. Це дозволяє своєчасно визначати відмови, тобто підвищити достовірність використання справних складних систем і комплексів. Розглянута задача оптимальної параметричної адаптації, тобто визначення спроможності складних систем і комплексів до перенастроювання залежно від зміни умов експлуатації. Для розв’язання поставленої задачі запропонований метод Лагранжа.
Ключові слова: контроль технічного стану, синтез, адаптація, складні системи і комплекси