1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(28)'2017
  5. Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт

Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт

Б. М. Ланецький, В. В. Лук′янчук, В. В. Лісовенко, І. М. Теребуха
УДК 623.4.017
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті обґрунтована актуальність дослідження особливостей військово-наукового і науковотехнічного супроводження робіт з продовження призначених показників (ППП) зенітних керованих ракет (ЗКР) і напрямків підвищення їх ефективності. Проведено аналіз нормативної та науково-методичної бази таких робіт. Розглянуто: сутність робіт з ППП; об'єкти, для яких встановлюються призначені показники (ПП); завдання, які повинні вирішуватися за допомогою ПП; види ПП і відповідні їм показники надійності, які повинні бути оцінені при встановленні ПП і при їх продовженні. За досвідом військово-наукового і науково-технічного супроводження робіт ППП ЗКР наведено основні завдання, висновки та рекомендації щодо цих робіт, в тому числі результати досліджень в області їх науково-методичного забезпечення стосовно основних варіантів виконання робіт з ППП ЗКР. Пропонується при обґрунтуванні величини ПП ЗКР використовувати метод,заснований на моделюванні процесу зміни кількісного складу парку ЗКР, у якого ще не скінчилися ПП і з урахуванням параметрів майбутньої програми робіт з ППП. Отримані результати доцільно використовувати при розробці та вдосконаленні нормативно-правового та науково-методичного забезпечення робіт з встановлення призначених показників для керованих засобів ураження, що розробляються, та інших об'єктів підвищеної небезпеки і при ППП виробів військової техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд.
Ключові слова: призначені показники, роботи з продовження призначених показників, нормативне та науково-методичне забезпечення
Бібліографічний опис для цитування:
Ланецький Б. М. Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт / Б. М. Ланецький, В. В. Лук′янчук, В. В. Лісовенко, І. М. Теребуха  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2017. — № 3. — С. 48-54.