1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(28)'2017
  5. Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку

Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку

М.Ю. Яковлев, Л.М. Сакович, Є.В. Рижов, П.Л. Аркушенко
УДК 623.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонована удосконалена методика обґрунтування послідовності і кількості мінімально необхідних параметрів для проведення метрологічного обслуговування військової техніки зв’язку, яка відрізняється від відомих комплексним врахуванням часових та вартісних показників якості метрологічного обслуговування. Це впливає на послідовність і кількість вимірювання значень параметрів, та знижує вартість засобів вимірювальної техніки за рахунок обслуговування мінімально необхідної кількості параметрів без зниження ймовірності правильної оцінки технічного стану військової техніки зв’язку. Обґрунтовано мінімально необхідні вимоги до засобів вимірювань при двоступеневій системі діагностування в процесі поточного ремонту військової техніки зв’язку, що забезпечує зменшення часу її відновлення за рахунок вдосконалення діагностичного обладнання.


Ключові слова: метрологічне обслуговування, технічне обслуговування, оцінка технічного стану, військова техніка зв’язку, засоби вимірювальної техніки, поточний ремонт
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Яковлев М.Ю., Сакович Л.М., Рижов Є.В., Аркушенко П.Л. Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 3(28). С. 92-99. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.12.