1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(28)'2017
  5. Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника

Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника

А.В. Катещенок, І.М. Неклонський
УДК 355.45: 355.425.6: 519.2: 519.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблена математична модель для визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони з прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника. Суть розробленої моделі полягає в тому, що визначення раціональних способів взаємодії здійснюється за допомогою математичного апарату теорії нечітких множин на основі аналітичних залежностей, які характеризують ймовірність пораження важливих державних об’єктів повітряними і наземними диверсійними силами противника. Застосування даної моделі в системах підтримки прийняття рішень дає можливість побудувати відповідну послідовність способів взаємодії від більш раціонального до менш доцільного в залежності від інформаційної ситуації, в якій приймається рішення.


Ключові слова: диверсія, взаємодія, математичне моделювання, нечітка множина
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Катещенок А. В. Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника / А.В. Катещенок, І.М. Неклонський  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3(28). – С. 100-107. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.13.