1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(25)'2011
  5. Обґрунтування єдності системи основ дешифровано-стійкого представлення зображень

Обґрунтування єдності системи основ дешифровано-стійкого представлення зображень

С.О. Сідченко
Анотації на мовах:

Обґрунтовано можливість організації дешифровано-стійкого представлення зображень на етапі їх кодового представлення на основі двовимірної поліадичної системи. Доведено, що помилка хоча б в однієї основі поліадичної системи приведе до неправильного відновлення як мінімум одного елемента двовимірного поліадичного числа. Вихідне двовимірне поліадичне число без помилок можна відновити по заданому коду-номеру тільки для відповідної системи основ.
Ключові слова: дешифровано-стійке представлення, двовимірне поліадичне число, поліадичний код