1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 5(54)'2017
  5. Концептуальні аспекти інформатизації та автоматизації керування в збройних силах держави

Концептуальні аспекти інформатизації та автоматизації керування в збройних силах держави

Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська
Анотації на мовах:


Анотация: У запропонованій статті представлені положення, пов'язані з проблематикою інформації та автоматизації управління в збройних силах держави. Основну увагу зосереджено на питаннях інформаційного забезпечення управління, роль і місце інформаційних датчиків різної фізичної природи повітряно-космічного, наземного і морського базування та їх комплексуванні в рамках єдиних інтегрованих комплексів моніторингу навколишнього середовища військового призначення та подвійного використання. Показана доцільність формування, на відміну від географічно глобального інформаційно-комунікаційного простору, національних зональних (секторіальних) інтегрованих комплексів як комплексів менш витратних і більш прийнятних для держав з відчутно обмеженими ресурсними можливостями, принаймі, в найближчій перспективі. Такі комплекси повинні мати відкриту архітектуру з тим, щоб можна було їх нарощувати при появі необхідності в цьому і додаткових ресурсів, а також нових інформаційних датчиків. Зазначені комплекси, поряд з іншими засобами, повинні служити основою інформаційного забезпечення управлінської діяльності в збройних силах з використанням автоматизованих систем управління (АСУ) як в мирний, так і воєнний час. Виділяється ряд принципово важливих аспектів побудови АСУ силами і засобами угруповань військових формувань, в тому числі єдиної АСУ збройними силами в цілому і АСУ ППО як одного з її основних структурних компонентів.


Ключові слова: інформатизація, інформаційні датчики, комплексування, моніторинг навколишнього середовища, інформаційне забезпечення, автоматизація управлінської діяльності