1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 5(54)'2017
  5. Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі

Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі

О.І. Тимочко, В.Г. Чернов, В.І. Сауляк, І.О. Гордєєв
УДК 681.51:623.592
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно повітряної цілі. Ефективність знищення засобів повітряного нападу льотчиком суттєво залежить від надійної роботи офіцерів бойового управління під час наведення винищувачів. Помилки наведення приводять до неточного виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі. Це є можливою причиною зриву атаки повітряної цілі. Тому метою роботи є дослідження питань аналізу та оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно повітряної цілі і розробка практичних рекомендацій офіцерам бойового управління щодо розпізнавання типу помилок та їх оперативного усунення в процесі наведення. Визначене поняття помилки наведення. Розглянуто процес виникнення та усунення помилок наведення лише у горизонтальній площині. Врахована курсова помилка наведення, зумовлена помилками визначення напрямку польоту цілі. Проаналізовані помилки, викликані несвоєчасністю початку розвороту винищувача з врахуванням характеру траєкторії другого етапу наведення. Розглянуті помилки наведення, викликані курсовою помилкою перед початком розвороту і визначенням швидкості цілі. Проведений аналіз наявних помилок та визначені сумарні помилки наведення. Для підвищення точності виходу винищувача із розвороту запропоновані два шляхи. Основним з них є управління креном винищувача на другому етапі наведення. У результаті регулювання крену протягом розвороту винищувача на кут порядку 180° помилки наведення можливо зменшити в два-три рази. Іншим шляхом збільшення точності наведення, використаним головним чином на малих висотах, є виконання розворотів зі значними перевантаженнями. Врахування можливих помилок офіцером бойового управління дозволить ефективно виконати поставлене бойове завдання.


Ключові слова: офіцер бойового управління, винищувач, наведення, точність виводу на ціль, помилки наведення, курсова помилка наведення, помилки виводу винищувача з розвороту
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі / О.І. Тимочко, В.Г. Чернов, В.І. Сауляк, І.О. Гордєєв  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 5(54). – С. 70-74.